top of page

שירותי משרד במיקור חוץ

ניהול משימות ארגוניות ואישיות: איסוף משימות המנכ"ל, תעדוף ומעקב אחר הסטטוס של כל משימה ומשימה, תוך קיום תקשורת עם כלל הגורמים הרלוונטים לכך בארגון או מחוצה לו. סיוע בביצוע משימות שאינן קשורות בפעילות הארגון (תיאום תורים, מילוי והגשת טפסים ועוד)

 

ניהול נסיעות: בניית לו"ז, הזמנת טיסות, מלונות, רכב וכו'.

 

 

עוזר/ת מנכ"ל/ית:

ביצוע מחקרים וסקרים: חקר מתחרים, מוצרים, שירותים או כל נושא אחר שעל הפרק ויצירת דו"חות מפורטים עם הממצאים, כמו גם תקצירי מנהלים תמציתיים.

 

מצגות PPT: בניית מצגות לקראת ימי עיון וסמינרים, ישיבות דירקטוריון והנהלה, ישיבות עם גורמים מחוץ לארגון וכו'

 

 

bottom of page