top of page

שירותי משרד במיקור חוץ

מחיר: בחינת דמי השכירות, הביטחונות והעלויות הנלוות בהתאם לאפשרויות של הלקוח, בדיקת דמי השכירות המבוקשים והשוואה למחירים הנהוגים בשוק.

 

גודל: מתן סביבת עבודה נעימה ומרווחת לעובדים בהתאם לצרכים הנוכחיים של הארגון.

 

 

הקמת משרדים 

מיקום: סיוע במציאת המקום המתאים ביותר, הן ללקוחות והן לעובדים מבחינת מאפייני הסביבה, תחבורה, חניה ונגישות. 

 

סגנון: סיוע בתהליך העיצוב של המשרד החדש, תוך יצירת קשר עם אנשי המקצוע המתאימים ומעקב אחר התקדמות הפעילות שלהם.

bottom of page