top of page

שירותי משרד במיקור חוץ

ניהול מוזמנים: הוצאת תזכורות למשתתפים, קבלת אישורי הגעה וניהול רשימת המוזמנים עם סטטוס ההגעה.

 

עיצוב חומרים שיווקיים לאירוע: איסוף החומר השיווקי הקיים בחברה והתאמתו לאירוע.

 

הערכה ומשוב: איסוף משובים ממשתתפי האירוע וגיבוש מסקנות והמלצות לקראת האירועים הבאים.

סדנאות וימי עיון

תכנון והפקת אירועים: מיתוג האירוע, מציאת מקום מתאים, ניהול הלוגיסטיקה ושירותי הקייטרינג לאירוע, ארגון התכנים המקצועיים והבידוריים באירוע, בפרסום וקידום האירוע.

 

מיזוג דואר: שליחת הזמנות לכל רשימת התפוצה באמצעות מיזוג דואר, איתור וריכוז משתתפים פוטנציאליים באירועים, בגיליון אלקטרוני או באמצעות מערכת ניהול קשרי הלקוחות (CRM).

bottom of page